Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Tailing

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
tailing
zn. Afval, kaf (van koren)
 
tail
ww. volgen, schaduwen

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Tailing
Tailing is een verschijnsel dat op kan treden bij chromatografische of elektroforetische scheidingstechnieken. Tailing is een Engelstalige uitdrukking die vertaald kan worden met het krijgen van een staart.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Technisch E-NL Woordenboek

Download this dictionary
tailing
veeg; vegen; vlaggen
 
tail
staart

| Tailing in English | Tailing in French | Tailing in Italian | Tailing in Spanish | Tailing in Portuguese | Tailing in German | Tailing in Russian | Tailing in Japanese | Tailing in Greek | Tailing in Korean | Tailing in Turkish | Tailing in Hebrew | Tailing in Arabic | Tailing in Thai | Tailing in Polish | Tailing in Czech | Tailing in Croatian | Tailing in Urdu | Tailing in Bulgarian | Tailing in Danish | Tailing in Norwegian | Tailing in Romanian | Tailing in Swedish | Tailing in Farsi | Tailing in Indonesian | Tailing in Vietnamese