Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Te Rauparaha

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Te Rauparaha
Te Rauparaha (1768 - 1849) byl maorský nácelník. Maorové i pakehas (Evropané) se ho báli a uznávali jej více než ostatní velké nácelníky jeho doby, jako byli Hongi Hika, Mananui Te Heu Heu nebo Te Wherowhero. Po 22 let, kdy byl nácelníkem kmene Ngati-Toa, vedl své válecníky do divokých bitev s ostatními kmeny na severní cásti Jižního ostrova a jižní cásti Severního ostrova.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| Te Rauparaha in English | Te Rauparaha in French | Te Rauparaha in Italian | Te Rauparaha in German | Te Rauparaha in Croatian | Te Rauparaha in Finnish