Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Telegrafi

Italian - Norwegian

Download this dictionary
telegrafare
telegrafere, sende en beskjed med... { telegraph }
legge kabler, sende et telegram,... { cable }

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Telegrafi
Telegrafi er eit system for overføring og mottak av meldinger over lange avstandar. Ein telegraf inngår i eit system for telegrafi. Det første vellykka telegrafisystemet kom ikkje før i 1844, men eksperiment med ulike formar for fjernskriving hadde pågått sia 1770-åra. Oppfinninga av den elektriske telegrafien blei gjort av Samuel Morse. Systemet baserte seg på at ein elektrisk krets blei vekselvis broten og avslutta ved hjelp av ein telegrafnøkkel (sendar). Til telegrafi laga Morse eit eiga alfabet av punkter og strekar, morsealfabetet. Dette fekk han også patent på. Andre prøvde seg med system som automatisk reproduserte alle tala og bokstavane.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Telegrafi
Telegrafi er formidling av meldinger utført av apparater eller innretninger i form av signaler eller tegn fra et sted til et annet.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| Telegrafi in English | Telegrafi in Spanish | Telegrafi in Portuguese | Telegrafi in German | Telegrafi in Albanian | Telegrafi in Finnish | Telegrafi in Swedish | Telegrafi in Farsi | Telegrafi in Esperanto | Telegrafi in Indonesian | Telegrafi in Vietnamese