Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Telekommunikation

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Telekommunikation
Als Telekommunikation ( ,fern‘ und ‚gemeinsam machen‘, ‚mitteilen‘) oder Fernmeldewesen wird jeglicher Austausch von Informationen über eine räumliche Distanz hinweg bezeichnet.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Telekommunikation
Telekommunikation, av grekiska tele ’fjärran’ och latin communicatio ’ömsesidigt utbyte’, betyder kommunikation över stora avstånd. Benämns militärt även som samband. Det innefattar tekniker, artefakter och tjänster för att representera och överföra meddelanden mellan sändare och mottagare på geografiskt skilda platser via ett trådlöst eller trådbundet fysiskt medium. Meddelandet representeras av en fysisk signal, det vill säga en tidsvariarande fysikalisk storhet, till exempel elektrisk spänning, ljusstyrka eller radiovågors fältstyrka.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Telekommunikation
Telekommunikation (og datakommunikation) er den biståede transmission af signaler over en vis afstand med formålet kommunikation. I tidligere tider, kan det have omfattet anvendelsen af røgsignaler, trommersemaforer, flag eller heliografer. I moderne tider omfatter telekommunikation typisk anvendelsen af elektroniske enheder eller apparater såsom telefonenfjernsynradio eller computer. Tidlige telekommunikationsopfindere omfatter Alexander Graham BellGuglielmo Marconi og John Logie Baird. Telekommunikation er en vigtig del af verdensøkonomien og telekommunikationsindustrien revenue var anslået til at være 6 trillioner kr i 2006.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Telekommunikation (die)
nf. telecommunication, long-distance communication, communication performed by electronic means with nearly no restriction on distance; devices used for communications

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
Telekommunikation
Telekommunikation
(f) -s,kein pl. 电信

© 2007 EIMC International Limited, Co.


| Telekommunikation in English | Telekommunikation in German | Telekommunikation in Bulgarian | Telekommunikation in Danish | Telekommunikation in Swedish | Telekommunikation in Latin