Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Temperering

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Temperering
Temperering eller tempererad stämning är en praxis vid stämning av musikinstrument, där intonationen av en skala sätts till fasta värden. Detta är främst nödvändigt på instrument med fast intonation, exempelvis pianoorgel och bandad gitarr. Flera standarder, så kallade temperaturer, förekommer.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
temperering
temperation; (dämpning) temperation, moderation, mitigation

Svenska Sällskapet för Interlingua


| Temperering in Swedish | Temperering in Latin