Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Transplantacja

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Przeszczepianie narzadów
Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
transplantacja
nf. transplant


| Transplantacja in English | Transplantacja in Polish