Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Tunguzi

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Tunguzi

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Victors - Romanian Lemmatizer

Download this dictionary
tunguz
v. tunguz


| Tunguzi in Polish | Tunguzi in Romanian