Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Turkse volkeren

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Turkse volkeren
Turkse volkeren is een aanduiding voor volken die talen spreken die door taalkundigen geplaatst worden onder de familie van Turkse talen en binnen Noord- en Centraal-Eurazië, in verschillende gradaties, sommige culturele en historische eigenschappen gemeenschappelijk hebben. De term "Turks" wordt in het Nederlands meestal gebruikt voor de inwoners van de natie Turkije en voor de Turkse etniciteit. In bredere zin wordt er echter een brede taalkundige karakterisering mee aangeduid, die niet noodzakelijk etnisch hoeft te zijn.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

| Turkse volkeren in Dutch