Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Unia Zachodnioeuropejska

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Unia Zachodnioeuropejska
Unia Zachodnioeuropejska (UZE) (ang. Western European Union – WEU) – istniejąca w latach 1954-2011 międzynarodowa organizacja wojskowa, która została utworzona na mocy tzw. układów paryskich z 23 października 1954, które po zakończeniu procesu ratyfikacji weszły w życie 5 maja 1955 przekształcając tym samym powstałą w 1948 Unię Zachodnią grupującą FrancjęWielką Brytanię i kraje Beneluksu. Rozwiązana 31 marca 2010 decyzją państw członkowskich z uwagi na wejście w życie traktatu lizbońskiego. Działalność organizacji została całkowicie wygaszona do 30 czerwca 2011.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Unia Zachodnioeuropejska in Polish