Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Uniunea Europeană

Wikipedia tiếng Việt – Bách khoa toàn thư miễn phí

Download this dictionary
Liên minh châu Âu
Liên minh châu Âu hay Liên hiệp châu Âu (tiếng Anh: European Union), cũng được gọi là Khối Liên Âu, viết tắt là EU, là một liên minh kinh tế chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc Châu Âu. Liên minh châu Âu được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1 tháng 11 năm 1993 dựa trên Cộng đồng châu Âu (EC). Với hơn 500 triệu dân, Liên minh châu Âu chiếm 30% (18,4 nghìn tỉ đô la Mỹ năm 2008) GDP danh nghĩa và khoảng 22% (15,2 nghìn tỉ đô la Mỹ năm 2008) GDP sức mua tương đương của thế giới.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Wikipedia.org...


© Bài báo này sử dụng tư liệu từ Wikipedia® và được cấp phép theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU và theoGiấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike.

Wikipedia în limba română - enciclopedia liberă

Download this dictionary
Uniunea Europeană
Uniunea Europeană (UE, vezi şi nume alternative) este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 state. Este considerată a fi o construcţie sui generis, situându-se între federaţie şi confederaţie.

Mai multe la Wikipedia.org...


© Acest articol foloseşte material din Wikipedia® şi este licenţiat sub Licenţa GNU pentru Documentaţie liberă

| Uniunea Europeană in English | Uniunea Europeană in French | Uniunea Europeană in Spanish | Uniunea Europeană in Dutch | Uniunea Europeană in Portuguese | Uniunea Europeană in German | Uniunea Europeană in Japanese | Uniunea Europeană in Greek | Uniunea Europeană in Turkish | Uniunea Europeană in Hebrew | Uniunea Europeană in Arabic | Uniunea Europeană in Thai | Uniunea Europeană in Polish | Uniunea Europeană in Czech | Uniunea Europeană in Lithuanian | Uniunea Europeană in Latvian | Uniunea Europeană in Albanian | Uniunea Europeană in Urdu | Uniunea Europeană in Bulgarian | Uniunea Europeană in Danish | Uniunea Europeană in Finnish | Uniunea Europeană in Romanian | Uniunea Europeană in Swedish