Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Vaktmästare

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Vaktmästare
Vaktmästare är en titel för arbetare eller lägre tjänsteman som har till uppgift att sköta olika sorters sysslor. En vaktmästare är ofta en mångsysslare som är ansvarig för kontorsservice på ett företag eller en myndighet. Till arbetsuppgifterna hör vanligtvis att laga saker, byta ut trasigt, beställa hem nytt och i viss mån städning samt ansvara för fastighetsservice.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
vaktmästare
[²v'ak:tmes:tare] subst.
camarero
servitör på en restaurang

 
[²v'ak:tmes:tare] subst.
conserje; portero
person som ansvarar för lokaler mm vid större arbetsplatser


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
vaktmästare
سرايدار، کشيک، دربان، گارسون

Swedish Finnish Dictionary

Download this dictionary
vaktmästare
tarjoilija, kantaja, portinvartija

Swedish English Online Dictionary

Download this dictionary
vaktmästare
porter, waiter, caretaker


| Vaktmästare in English | Vaktmästare in Spanish | Vaktmästare in German | Vaktmästare in Finnish | Vaktmästare in Farsi