Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Vektorový potenciál

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Vektorový potenciál
Vektorový potenciál spolu se skalárním potenciálem plne charakterizuje elektromagnetické pole. Ze znalosti techto potenciálu lze urcit elektrickou intenzitu magnetickou indukci :

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci