Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Velfjord

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Velfjord
Velfjord er ei bygd i Brønnøy kommune.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Velfjord
Velfjord er en tidligere selvstendig kommune i Nordland fylke, opprettet 1. oktober 1875 da den ble fradelt Brønnøy kommune. Velfjord hadde ved etableringen 1 162 innbyggere. 1. januar 1964 ble Velfjord, som da hadde 1 380 innbyggere, slått sammen med Brønnøy, Brønnøysund og Sømna samt deler av Bindal kommuner til den nye Brønnøy kommune. 1. januar 1977 ble Brønnøy kommune delt i Sømna og Brønnøy kommuner. Tidligere Velfjord forble en del av Brønnøy kommune. De siste årene har det blitt oppdaget et vell av kalkgrotter i Velfjord. De rike kalkfeltene gjennom bygda har dannet grunnlaget for skapelsen av disse, samt medført at Brønnøy Kalk har etablert seg. I august 2009 oppdaget noen lokale grotteletere inngangen til et vannfylt grottesystem, som viser seg å være Norges 4. lengste kjente vannfylte grotte.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| Velfjord in English | Velfjord in French | Velfjord in German