Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Ventilation (physiology)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Ventilation (physiology)
In respiratory physiology, ventilation is the movement of air between the environment and the lungs via inhalation and exhalation. Thus, for organisms with lungs, it is synonymous with breathing. Ventilation usually happens in a rhythmic pattern, and the frequency of that pattern is called the ventilation rate (or, by long-standing convention, the respiratory rate, although in precise usage ventilation is a hyponym, not a synonym, of respiration).

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Keuhkotuuletus
Keuhkotuuletus on tapahtuma, jossa hengityslihasten toiminnan seurauksena happipitoinen ilma saapuu keuhkoihin ja hiilidioksipitoinen poistuu. Keuhkotuuletuksen määrä ilmoitetaan normaalisti tilavuutena minuutissa.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| Ventilation (physiology) in English | Ventilation (physiology) in Finnish