Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Versaillesfreden

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Versaillesfreden
För fredsavtalet i Versailles 1783, se Parisavtalet.
För fredsavtalet efter det Fransk-tyska kriget 1870-71, se Frankfurtfreden.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Versaillestraktaten
Versaillestraktaten av 1919 er fredsavtalen som ble skapt etter den seks måneders lange fredskonferansen i Paris i 1919, som førte til den offisielle slutten på første verdenskrig. Traktaten ble ratifisert 10. januar 1920 og krevde at Tyskland tok på seg ansvaret for krigen og dermed var pliktig til å betale store beløp i krigserstatninger. I likhet med mange andre traktater, er den oppkalt etter stedet der den ble undertegnet: I Speilsalen i Versaillespalasset18. januar 1919 åpnet en fredskonferanse i Versailles i Frankrike som arbeidet med denne traktaten. Versaillestraktaten er den mest kjente av en serie traktater mellom seierherrene og de beseirede, som alle bar navn etter den forstad til Paris de ble fremforhandlet i, eller der de ble undertegnet. Av de øvrige kan Sèvres-traktaten med Tyrkia og Trianon-traktaten med Ungarn nevnes. Sistnevnte erklærte Østerrike-Ungarn for oppløst, noe som økte antallet suverene stater i Europa betraktelig.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Versailles-freden
Versailles-freden blev underskrevet den 28. juni 1919 af FrankrigStorbritannienBelgien og deres allierede på den ene side og Tyskland på den anden side som afslutning på 1. verdenskrigUSA ratificerede aldrig Versailles-traktaten, fordi landet syntes, at betingelserne var for hårde og forhandlede sig i stedet frem til en aftale med Tyskland: (Berlin-traktaten af 1921).

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Versaillesfreden
Versaillesfreden, eller Versailles-traktaten av 1919, er fredsavtalen som blei skapt etter den seks månader lange Fredskonferansen i Paris i 1919, som førte til den offisielle slutten på første verdskrigen. Traktaten blei ratifisert 10. januar 1920 og kravde at Tyskland tok på seg ansvaret for krigen og var med det pliktig til å betale store beløp i kompensasjon (kjent som krigsskadeerstatningar). Til liks med mange andre traktatar, er denne kalla opp etter plassen han blei underteikna: i Spegelsalen i Versaillespalasset.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| Versaillesfreden in Danish | Versaillesfreden in Norwegian | Versaillesfreden in Swedish