Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Wezuwiusz

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Wezuwiusz
Wezuwiusz (łac. Vesuviuswł. Vesuvio) – jedyny aktywny wulkan na kontynentalnej części Europy, położony na terenie Włoch, na Półwyspie Apenińskim, nad Zatoką Neapolitańską.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Polish final

Download this dictionary
Wezuwiusz
a) m Vesuviuwezwać (-wę, -wiesz) (imp -wij) vb perf od wzywaćwezwanie ( -nia -nia)(gen pl -ń) nt summons ( lekarza, policji)call wezwanie do sądu citation,subpoena wezwanie do wojska call-up (BRIT),draft (US) kościół pod wezwaniem Św. Marcina St. Martin's Churcwezyr ( -ra -rowie)(loc sg -rze) m vizier


| Wezuwiusz in English | Wezuwiusz in Polish