Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Wielka Rewolucja Francuska

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Rewolucja francuska
Rewolucja francuska (nazywana też Wielką Rewolucją Francuską lub Wielką Rewolucją) – okres w historii Francji w latach 1789–1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Wielka Rewolucja Francuska in Polish