Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

X band

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
X band
The X band is a segment of the microwave radio region of the electromagnetic spectrum. In some cases, such as in communication engineering, the frequency range of the X band is rather indefinitely set at approximately 7.0 to 11.2 gigahertz (GHz). In radar engineering, the frequency range is specified by the IEEE at 8.0 to 12.0 GHz.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Bande X
La bande X est une plage de fréquences d'onde radio dite 'SHF' (Supra-haute fréquence) située aux alentours de 10 gigahertz, utilisée pour les télécommunications et la radio.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Pasmo X
Pasmo X (ang. X band) — fragment widma fal elektromagnetycznych w zakresie promieniowania mikrofalowego o częstotliwościach od 8 do 12,5 GHz. Pasmo to jest wykorzystywane przez niektóre satelity telekomunikacyjne, oraz wojskowe radary, głównie lotniczych systemów kierowania ogniem. Pojęcie pasma X jest używane również w odniesieniu do rozszerzonego pasma AM.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
x-band
x-dijapazon  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Farsi dictionary

Download this dictionary
x-band

علوم مهندسى : باند - ايکس
علوم هوايى : باند فرکانس| X band in English | X band in French | X band in Italian | X band in Spanish | X band in Dutch | X band in Japanese | X band in Turkish | X band in Polish | X band in Croatian | X band in Danish | X band in Farsi