Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Xenotilapia sima

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Xenotilapia sima
Xenotilapia sima is a species of cichlid endemic to Lake Tanganyika where it prefers areas with sandy substrates. This species can reach a length of  TL. It can also be found in the aquarium trade.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Xenotilapia sima
Xenotilapia sima es una especie de peces de la familia Cichlidae en el orden de los Perciformes.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Xenotilapia sima
Xenotilapia sima is een straalvinnige vissensoort uit de familie van de cichliden (Cichlidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1899 door Boulenger.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Xenotilapia sima
Xenotilapia sima é uma espécie de peixe da família Cichlidae.

Veja mais na Wikipédia.org...


© Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença Licença GNU de Documentação Livre e sob nos termos da licença Creative Commons Attribution-ShareAlike

Wikipedia tiếng Việt – Bách khoa toàn thư miễn phí

Download this dictionary
Xenotilapia sima
Xenotilapia sima là một loài  thuộc họ Cichlidae. Nó được tìm thấy ở Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Tanzania, và Zimbabwe. Môi trường sống tự nhiên của chúng là hồ nước ngọt.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Wikipedia.org...


© Bài báo này sử dụng tư liệu từ Wikipedia® và được cấp phép theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU và theoGiấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike.

| Xenotilapia sima in English | Xenotilapia sima in Spanish | Xenotilapia sima in Dutch | Xenotilapia sima in Portuguese | Xenotilapia sima in Catalan