Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Znaki pisarskie

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Znaki pisarskie
Znaki pisarskie – znaki stanowiące pismosymbole graficzne oznaczające dźwięki mowy lub znaczenia myślowe.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Znaki pisarskie in Polish