Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Zustavitel

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Zustavitel
Jako zustavitel se oznacuje fyzická osoba, jejíž práva a závazky prešly její smrtí na její dedice.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci