Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aç kalmak

Turkish - German

Download this dictionary
aç kalmak

Mustafa YILDIZ's Turkisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
aç kalmak
leiden

ADO Türkisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
aç kalmak
hungrig sein

Nebiyan Turkish German Wörterbuch

Download this dictionary
aç kalmak
Hungrigbleiben


| aç kalmak in English | aç kalmak in French | aç kalmak in Turkish