Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

a Konto

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
A konto
A konto frå italiensk a conto, «i rekning, til avdrag på». Når ein pengeanvisning vert sendt a konto, tyder det at summen ikkje er meint å skulle dekkje nokon særskild gjeldspost.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Elif German / English Tourist Dic.

Download this dictionary
a Konto
on account

TZ-one - Slovník cizích slov

Download this dictionary
á konto
[á kontó]

na účetJM Danish Thesaurus (Synonymordbog)

Download this dictionary
a konto
a konto, som afdrag, i afregning.


| a Konto in English | a Konto in Czech | a Konto in Danish | a Konto in Norwegian