Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

a càrrec de

Diccionario de Català Castellà

Download this dictionary
a càrrec de
amb càrrec a, con cargo a


| a càrrec de in Catalan