Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

a font

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
a font
a font /ɑ:'fɜ:ɳ/
 • phó từ
  • thấu triệt, cặn kẽ, rõ ngọn nghành

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  English-Vietnamese

  Download this dictionary
  a font
  phó từ
  • thấu triệt, cặn kẽ, rõ ngọn nghành  | a font in Vietnamese