Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aalmoes

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Aalmoes
Een aalmoes of aalmoesgeving, of eenvoudigweg liefdadigheid, is de praktijk van het verlenen van geld of andere materiële hulp aan armen. In vele godsdiensten wordt liefdadigheid beschouwd als een verplicht element van de geestelijke praktijk. Het woord is afgeleid uit het Oud-Griekse ἐλεήμων (eleimon), wat barmhartig betekent. Bijvoorbeeld, hoewel de praktische toepassingen verschillen, zijn de islamitische en christelijke regels op aalmoes vrij gelijkaardig:
  • Als u een aalmoes openlijk geeft, is het goed; maar als u het in het geheim doet en aan de armen geeft, is dat beter. (christendom)
  • In de islam is zakat, ofwel het geven van aalmoes, het derde van de vijf pijlers van de islam. In het algemeen is het verplicht om 2,5% van de besparingen en bedrijfsopbrengst, evenals 5-10% van oogst aan de armen weg te geven. De ontvangers omvatten berooiden, de werkende armen, zij die hun eigen schulden niet kunnen dragen, vastgelopen reizigers, en anderen die hulp behoeven.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
aalmoes (de)
n. alms, charity, dole, handout

Dutch_English 22000

Download this dictionary
aalmoes
alms charity

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
aalmoes
darma, derma, dharma, sedekah, zakat

Nederlands-Indonesia

Download this dictionary
aalmoes
darma, derma, dharma, sedekah, zakat


| aalmoes in English | aalmoes in French | aalmoes in Dutch | aalmoes in Portuguese | aalmoes in Greek