Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aan de orde stellen

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
aan de orde stellen
to discuss; to bring on the carpet

| aan de orde stellen in English