Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aan mij

Dutch_English 22000

Download this dictionary
aan mij
me to me

Flemish - French Glossary

Download this dictionary
aan mij
à moi, m', me, moi

Nederlands Kroatisch woordenboek

Download this dictionary
aan mij
meni


| aan mij in English | aan mij in French | aan mij in Croatian