Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aan weerskanten van

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
aan weerskanten van
on both sides of; on each side of

| aan weerskanten van in English