Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

aandeel

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Aandeel
Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft. Alle aandeelhouders samen kunnen economisch gezien als eigenaren van de vennootschap worden beschouwd, hoewel ze dat strikt juridisch gezien niet zijn. Een aandeel geeft zeggenschap in de onderneming en men kan winstuitkeringen in de vorm van dividend ontvangen. Een aandeel kan verhandelbaar zijn op een effectenbeurs, maar dit is niet noodzakelijk.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
aandeel (het)
n. part; portion, share; quota; issue or share of stock (Finance)

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
aandeel
share

Dutch_English 22000

Download this dictionary
aandeel
share

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
aandeel
andil, saham, sero


| aandeel in English | aandeel in French | aandeel in Dutch | aandeel in Portuguese | aandeel in Greek | aandeel in Croatian