Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abandonaron

Spanish - Danish

Download this dictionary
abandonar
forlade, gå fra; efterlade, glemme, lade... { leave }
producere blade { leave }
opgive, forsage, efterlade, desertere;... { abandon }
efterlade, opgive, forsage; forlade... { desert }
svigte, efterlade, forlade; frasige sig,... { forsake }
flygte, løbe væk, stikke af; ile,... { flee }
slippe; opgive; give afkald på; overgive... { relinquish }
gå af, tage sin afsked, forlade et... { resign }
dryppe, falde; tabe; nedbringe; gå ned;... { drop }
stoppe; forlade (et sted eller en... { quit }
trække tilbage, tilbagekalde; fjerne... { withdraw }
trække sig tilbage, trække sig tilbage... { retire }

JM Spanish-Danish Dictionary

Download this dictionary
abandonaron
forlod


| abandonaron in English | abandonaron in German