Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abbot

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Abati
Abati është titulli i të parit të murgjve në një abaci; titulli fetar i afër me atë të ipeshkvit.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

English - Albanian

Download this dictionary
abbot
superior në manastir

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
abbot
['æbët] n. abat, kryemurg


| abbot in English | abbot in French | abbot in Italian | abbot in Spanish | abbot in Dutch | abbot in Portuguese | abbot in German | abbot in Russian | abbot in Japanese | abbot in Greek | abbot in Korean | abbot in Turkish | abbot in Hebrew | abbot in Arabic | abbot in Thai | abbot in Polish | abbot in Hungarian | abbot in Czech | abbot in Lithuanian | abbot in Latvian | abbot in Catalan | abbot in Croatian | abbot in Serbian | abbot in Urdu | abbot in Bulgarian | abbot in Danish | abbot in Finnish | abbot in Norwegian | abbot in Romanian | abbot in Swedish | abbot in Farsi | abbot in Macedonian | abbot in Latin | abbot in Hindi | abbot in Indonesian | abbot in Vietnamese | abbot in Malay | abbot in Filipino