Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abdikoj

Albanian - English

Download this dictionary
abdikoj
abdicate

Esperanto-English Dictionary

Download this dictionary
abdiko
n. abdication

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
abdicate
['æbdikeit] v 1. abdikoj (nga froni). 2. heq dorë (nga një e drejtë).

(ABDIKOJ jokal. libr. Heq dorë zyrtarisht nga pushteti mbretëror. Abdikoi nga froni.)


| abdikoj in Albanian