Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abeyance

Babylon English-Turkish

Download this dictionary
abeyance
i. askıda olma, sürünceme

saja english turkish dictionary

Download this dictionary
abeyance
i., huk. 1. uygulanmama: That rule has since fallen into abeyance. Sonra o kuralın uygulanmasından vazgeçildi. 2. sahipsiz kalma/olma, sahipsizlik: That peerage remained in abeyance for a hundred and twenty-six years. O asalet unvanı yüz yirmi altı yıl boyunca sahipsiz kaldı. 3. askıda/muallakta olma: Everything´s in abeyance at the moment. Şu an her şey askıda.

Erzin English Turkish Dictionary

Download this dictionary
abeyance
durdurma

Mustafa YILDIZ's English to Turkish Dictionary

Download this dictionary
abeyance
geçerli olmama, kullanilmama, uygulanmama

English2Turkish

Download this dictionary
abeyance
i., huk. 1. uygulanmama: That rule has since fallen into abeyance. Sonra o kuralın uygulanmasından vazgeçildi. 2. sahipsiz kalma/olma,


| abeyance in English | abeyance in French | abeyance in Italian | abeyance in Spanish | abeyance in Dutch | abeyance in Portuguese | abeyance in German | abeyance in Russian | abeyance in Japanese | abeyance in Greek | abeyance in Korean | abeyance in Hebrew | abeyance in Arabic | abeyance in Thai | abeyance in Polish | abeyance in Czech | abeyance in Catalan | abeyance in Croatian | abeyance in Serbian | abeyance in Albanian | abeyance in Urdu | abeyance in Bulgarian | abeyance in Danish | abeyance in Norwegian | abeyance in Romanian | abeyance in Swedish | abeyance in Farsi | abeyance in Macedonian | abeyance in Hindi | abeyance in Indonesian | abeyance in Vietnamese | abeyance in Malay