Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abgerundet

Deutsch - Vietnamesisch

Download this dictionary
abgerundet
- round tròn, chẵn, khứ hồi, theo vòng tròn, vòng quanh, thẳng thắn, chân thật, nói không úp mở, sang sảng, vang, lưu loát, trôi chảy, nhanh, mạnh, khá lớn, đáng kể, quanh, loanh quanh, xung quanh - trở lại, quay trở lại, khắp cả

OpenThesaurus

Download this dictionary
abgerundet
abgerundet, abgestimmt, geschmackvoll, harmonisch

MB_Dictionary Germany_to_Persian

Download this dictionary
abgerundet
   بصورت عدد صحيح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر, تمام.
  


Azhdari :: German To Persian Glossary 1.1

Download this dictionary
abgerundet
بصورت عدد صحيح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر, تمام. 

JM German-Danish Dictionary

Download this dictionary
abgerundet
1. rundet ned


| abgerundet in English | abgerundet in Italian | abgerundet in Spanish | abgerundet in Dutch | abgerundet in Turkish | abgerundet in Arabic | abgerundet in Bulgarian | abgerundet in Danish | abgerundet in Farsi | abgerundet in Vietnamese