abgeschlossen - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abgeschlossen

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Abgeschlossenheit
Mit Abgeschlossenheit bzw. als abgeschlossen wird bezeichnet:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Math Logic SetTheory English German English

Download this dictionary
abgeschlossen
closed

Deutsch - Vietnamesisch

Download this dictionary
abgeschlossen
- finished hết, đã hoàn thành, đã kết thúc, đã xong, đã hoàn hảo, đã hoàn chỉnh, đã được sang sửa lần cuối cùng
- self-contained kín đào, dè dặt, không cởi mở, tự chủ, có tất cả các bộ phận nằm ở bên trong, tự túc, không phụ thuộc, độc lập
- sequestered ẩn dật, hẻo lánh, khuất nẻo
- abgeschlossen (Studium) completed
- in sich abgeschlossen self-contained; selfcontained

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
abgeschlossen
abgeschlossen
→ abschlissen

© 2007 EIMC International Limited, Co.
 
abgeschlossen
(adj) ①自成一体的,独立的 ②隔离的,与外界隔绝的 ③结束了的

© 2007 EIMC International Limited, Co.

OpenThesaurus

Download this dictionary
abgeschlossen
abgeschlossen, separat (Wohnung)
 
abgesperrt
abgeschlossen, abgesperrt, dicht (umgangssprachlich), verriegelt, verschlossen, versperrt, zu


| abgeschlossen in English | abgeschlossen in Italian | abgeschlossen in Spanish | abgeschlossen in Dutch | abgeschlossen in Russian | abgeschlossen in Turkish | abgeschlossen in Arabic | abgeschlossen in Bulgarian | abgeschlossen in Danish | abgeschlossen in Vietnamese