Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abhorrant

French - Dutch

Download this dictionary
abhorrer
verafschuwen ,verfoeien { abhor }
haten { hate }
walgen, afgrijzen { detest }
niet aardig vinden; afkeer hebben van { dislike }
verafschuwen, minachten { despise }


| abhorrant in English | abhorrant in Greek