Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abnormal

Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia

Download this dictionary
Sobrenatural
Ang higlikas, supernatural, o sobrenatural (Ingles: supernatural [bigkas: /su-per-na-tyu-ral/] o supranatural [bigkas: /su-pra-na-tyu-ral/], at preternatural [bigkas: /pre-ter-na-tyu-ral/], Kastila: sobrenatural) ay nangangahulugang higit, nakaangat, o mas mataas kaysa sa mga batas o kurso ng kalikasan Tumutukoy ito sa kaantasan ng mga pag-iral na lumalampas sa makaagham na nakikitang sanlibutan o uniberso, at mahigit kaysa sa nakakayang gawin ng isang tao. Kaugnay ito ng mga bagay-bagay, mga nilalang, mga pangyayari o kaganapan, o mga katulad, na mahiwaga o may kahiwagaan, may milagro o kababalaghan (penomeno), mahimala, o milagrosa. Sapagkat hindi ito ayon sa o hindi kumporme sa kalikasan, kaakibat din ito ng pagiging di-natural, abnormal, at di-pangkaraniwan.

 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Wikipedia.org...


© Ang artikulong ito ay gumagamit ng materyal mula sa Wikipedia® at lisensyado sa ilalim ng GNU Free Documentation License at sa ilalim ng Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

Sindhi Dictionary

Download this dictionary
abnormal
غير معمولي/بي قاعده *صفت

English to Georgian

Download this dictionary
abnormal
არანორმალური

by Alex Web@lx

English-Hindi (Ram Narain Lal)

Download this dictionary
abnormal
Adjective
१. असाधारण, असामान्य, नियमविरुद्ध, व्यवस्था के प्रतिकूल, रीतिविरुद्ध, अनुचित [1. asAdhAraNa, asAmAnya, niyamaviruddha, vyavasthA ke pratikUla, rItiviruddha, anuchita]
IAST: 1. asādhāraṇa, asāmānya, niyamaviruddha, vyavasthā kē pratikūla, rītiviruddha, anucita
GSC: 1. asaadharan, asaamaanya, niyamaviruddh, vyavastha ke pratikool, reetiviruddh, anuchit


| abnormal in English | abnormal in French | abnormal in Italian | abnormal in Spanish | abnormal in Dutch | abnormal in Portuguese | abnormal in German | abnormal in Russian | abnormal in Japanese | abnormal in Greek | abnormal in Korean | abnormal in Turkish | abnormal in Hebrew | abnormal in Arabic | abnormal in Thai | abnormal in Polish | abnormal in Czech | abnormal in Catalan | abnormal in Croatian | abnormal in Serbian | abnormal in Albanian | abnormal in Urdu | abnormal in Bulgarian | abnormal in Danish | abnormal in Norwegian | abnormal in Romanian | abnormal in Swedish | abnormal in Farsi | abnormal in Macedonian | abnormal in Hindi | abnormal in Indonesian | abnormal in Vietnamese | abnormal in Malay | abnormal in Filipino