Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abonim

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Abonimi
Abonimi (nga frëngjishtja Abonnement) është e drejta e një shërbimi (gazeta, ulëse në teatër) të vazhdueshëm e blerë me parapagim për një kohë të caktuar. Kjo e drejtë mund të blihet në formë të një bilete a karte. Mbajtësi i së drejtës së shërbimit të tillë quhet Abonent.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

Albanian - English

Download this dictionary
abonim
subscription

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
abonim
abbonamento, sottoscrizione

@ Albanian - English

Download this dictionary
pajtim
subscription
 
pajtohu
subscribe


| abonim in Albanian