Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abrasio

Kanker woorden en begrippenlijst

Download this dictionary
abrasio
het verwijderen van weefsel


| abrasio in Spanish | abrasio in German | abrasio in Turkish | abrasio in Arabic | abrasio in Catalan | abrasio in Norwegian | abrasio in Swedish