Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abrasion

Babylon English Swedish dictionary

Download this dictionary
abrasion
subst. avskavning; slitning; skrubbsår; abrasion

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Abrasion
Abrasion är en mekanisk nötning av en klippyta, som skapas av friktionen mellan klippan och små rörliga partiklar (sandkorn, lerpartiklar) som transporteras av vindvågorglaciärergravitation eller rinnande vatten. Abrasionens intensitet beror på hårdhetkoncentrationhastighet och massa på de rörliga partiklarna.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

English Swedish Online Dictionaries

Download this dictionary
abrasion
avskavning, slitning

English Swedish Mining Geology

Download this dictionary
abrasion
(s) abrasion, avnötning
~ platform; abrationsyta, nötningsyta
~ test; nötningsförsök
marine ~; havserosion
resistance to ~; nötningsbeständighet

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
abrasion
خراش، سائيدگي


| abrasion in English | abrasion in French | abrasion in Italian | abrasion in Spanish | abrasion in Dutch | abrasion in Portuguese | abrasion in German | abrasion in Russian | abrasion in Japanese | abrasion in Greek | abrasion in Korean | abrasion in Turkish | abrasion in Hebrew | abrasion in Arabic | abrasion in Thai | abrasion in Polish | abrasion in Czech | abrasion in Catalan | abrasion in Croatian | abrasion in Serbian | abrasion in Albanian | abrasion in Urdu | abrasion in Bulgarian | abrasion in Danish | abrasion in Finnish | abrasion in Norwegian | abrasion in Romanian | abrasion in Farsi | abrasion in Hindi | abrasion in Indonesian | abrasion in Vietnamese | abrasion in Malay | abrasion in Filipino