Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abstract

Babylon English-Danish

Download this dictionary
abstract
v. fjerne, tage væk; stjæle; teoretisere, konceptualisere; opsummere, forenkle
 
adj. abstrakt, immateriel, uden tilknytning til konkret virkelighed; teoretisk, ikke praktisk; uden tilknytning til en bestemt instans eller eksempel; svært at forstå
 
n. uddrag, referat, resumé, synopsis; essens; noget der ikke er konkret, noget der er abstrakt

English-Danish Online Dictionaries

Download this dictionary
abstract
slutte, tage bort


| abstract in English | abstract in French | abstract in Italian | abstract in Spanish | abstract in Dutch | abstract in Portuguese | abstract in German | abstract in Russian | abstract in Japanese | abstract in Greek | abstract in Korean | abstract in Turkish | abstract in Hebrew | abstract in Arabic | abstract in Thai | abstract in Polish | abstract in Czech | abstract in Catalan | abstract in Croatian | abstract in Serbian | abstract in Albanian | abstract in Urdu | abstract in Bulgarian | abstract in Finnish | abstract in Norwegian | abstract in Romanian | abstract in Swedish | abstract in Farsi | abstract in Afrikaans | abstract in Armenian | abstract in Hindi | abstract in Indonesian | abstract in Vietnamese | abstract in Malay | abstract in Filipino