Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acacia

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
acacia
(ש"ע) שיטה (עץ)

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
שיטה

שיטה (שם מדעי: Acacia) סוג עץ או שיח במשפחת המימוסיים, שבו כ-1300 מינים, רובם נפוצים באזורים בעלי אקלים טרופי או סובטרופי; בעיקר באוסטרליה (שבה לבדה יש כ-950 מינים). לרוב מיני השיטה קוציםפרחי השיטה צהובים או לבנים ולפירות צורת תרמיל מוארך. שרף עץ השיטה נקרא "גומי ערבי" או "גומי ערביקום" והוא משמש בתור צמח מרפא או בתור דבק לתעשייה ושימוש ביתי. להבדיל משרף עץ הלבונה ושרף עץ האלה הנקראים בשם "מסטיק ערבי" או "מסטיק תימני".

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

ynet אנציקלופדיה

Download this dictionary
שיטה (Acacia)
 
שיטה, סוג במשפחת המימוסיים, הכולל כ-750 מיני עצים ושיחים, שתפוצתם משתרעת באזורים הטרופיים והסובטרופיים. יותר ממחצית המינים גדלים באוסטרליה. רבים מהמינים קוצניים. מקור שם הסוג מיוונית, והוא מרמז על קוצניותם של מיניו.
רוב המינים הגדלים...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

English Hebrew Paganism dictionary

Download this dictionary
acacia
(ש"ע) שיטת היאור.
שיטה. עץ מקודש במצרים העתיקה. על פי המיתולוגיה המצרית נולדו האלים תחת עץ השיטה. שמה הלטיני Acacia nilotica.| acacia in English | acacia in French | acacia in Italian | acacia in Spanish | acacia in Dutch | acacia in Portuguese | acacia in German | acacia in Russian | acacia in Japanese | acacia in Greek | acacia in Korean | acacia in Turkish | acacia in Arabic | acacia in Thai | acacia in Polish | acacia in Czech | acacia in Lithuanian | acacia in Catalan | acacia in Croatian | acacia in Serbian | acacia in Albanian | acacia in Urdu | acacia in Bulgarian | acacia in Danish | acacia in Finnish | acacia in Norwegian | acacia in Romanian | acacia in Swedish | acacia in Farsi | acacia in Macedonian | acacia in Latin | acacia in Hindi | acacia in Indonesian | acacia in Vietnamese | acacia in Filipino