Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

accompaniment

Tagalog na Wikipedia - ang malayang encyclopedia

Download this dictionary
Pagsasaliw
Sa larangan ng musika, ang pagsasaliw (Ingles: accompaniment) ay ang sining ng pagtugtog sa piling isang soloista o pangkat na pangmusika, na kadalasang nakikilala bilang pangunahing instrumento, sa paraang sumusuporta. Ang pagsasaliw ay maaaring isagawa ng nag-iisang tagaganap - isang pianista, organista, o gitarista - o maaari itong tugtugin ng isang buong ensembol (pangkat na pangtugtugin), katulad ng isang orkestrang simponiya o kuwartet na pambagting (sa klasikal na henero), isang bandang panlikuran o seksiyon ng ritmo (sa musikang popular), o kahit na sa malaking banda o trio ng organ (sa jazz). Maaari itong ituring bilang panlikuran sa pangharapang melodiya.

 Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Wikipedia.org...


© Ang artikulong ito ay gumagamit ng materyal mula sa Wikipedia® at lisensyado sa ilalim ng GNU Free Documentation License at sa ilalim ng Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

| accompaniment in English | accompaniment in French | accompaniment in Italian | accompaniment in Spanish | accompaniment in Dutch | accompaniment in Portuguese | accompaniment in German | accompaniment in Russian | accompaniment in Japanese | accompaniment in Greek | accompaniment in Korean | accompaniment in Turkish | accompaniment in Hebrew | accompaniment in Arabic | accompaniment in Thai | accompaniment in Polish | accompaniment in Czech | accompaniment in Catalan | accompaniment in Croatian | accompaniment in Serbian | accompaniment in Albanian | accompaniment in Urdu | accompaniment in Bulgarian | accompaniment in Danish | accompaniment in Finnish | accompaniment in Norwegian | accompaniment in Romanian | accompaniment in Swedish | accompaniment in Farsi | accompaniment in Macedonian | accompaniment in Hindi | accompaniment in Indonesian | accompaniment in Vietnamese | accompaniment in Pashto | accompaniment in Filipino