Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acetic

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
acetic
(ת') חמוץ; של חומץ

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
חומצה אצטית

חומצה אצטיתאנגלית: Acetic acid) או חומצת חומץ היא תרכובת אורגנית קטנה בעלת חשיבות רבה בביולוגיה ובעלת שימושים רבים לאדם, בעיקר בתעשיית המזון ובתעשייה הכימית. כתוסף מזון (לשם בקרת חומציות) תסומן החומצה בקוד E260 וגם בענף הניקיון לחומצה אצטית שימושים רבים.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

Eng2Heb.com

Download this dictionary
acetic
(ת) אצטי (כימיה)


| acetic in English | acetic in French | acetic in Italian | acetic in Spanish | acetic in Dutch | acetic in Portuguese | acetic in German | acetic in Russian | acetic in Japanese | acetic in Greek | acetic in Korean | acetic in Turkish | acetic in Arabic | acetic in Thai | acetic in Polish | acetic in Hungarian | acetic in Czech | acetic in Lithuanian | acetic in Latvian | acetic in Catalan | acetic in Croatian | acetic in Serbian | acetic in Albanian | acetic in Urdu | acetic in Bulgarian | acetic in Danish | acetic in Finnish | acetic in Norwegian | acetic in Romanian | acetic in Swedish | acetic in Farsi | acetic in Macedonian | acetic in Hindi | acetic in Indonesian | acetic in Vietnamese | acetic in Malay