Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acquisition

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Fuzja (ekonomia)
Fuzja (ang. merger) – operacja łączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw, bądź przejęcie jednych przedsiębiorstw przez inne, w wyniku którego powstaje nowy podmiot.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon English-Polish

Download this dictionary
acquisition
Rzecz. nabywanie; nabytek

English Polish Dictionary

Download this dictionary
acquisition
nabywanie, przyswajanie; nabytek; zbieranie, rejestracja, gromadzenie


| acquisition in English | acquisition in French | acquisition in Italian | acquisition in Spanish | acquisition in Dutch | acquisition in Portuguese | acquisition in German | acquisition in Russian | acquisition in Japanese | acquisition in Greek | acquisition in Korean | acquisition in Turkish | acquisition in Hebrew | acquisition in Arabic | acquisition in Thai | acquisition in Czech | acquisition in Lithuanian | acquisition in Catalan | acquisition in Croatian | acquisition in Serbian | acquisition in Albanian | acquisition in Urdu | acquisition in Bulgarian | acquisition in Danish | acquisition in Finnish | acquisition in Norwegian | acquisition in Romanian | acquisition in Swedish | acquisition in Farsi | acquisition in Macedonian | acquisition in Hindi | acquisition in Indonesian | acquisition in Vietnamese | acquisition in Malay