Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

act

Babylon English-Danish

Download this dictionary
act
v. handle gøre; spille en rolle; skuespil; foregive, lade som om; træffe foranstaltninger; reagere, træffe foranstaltninger
 
n. handling, noget der er gjort, gerning; operation, proces hvorved noget er udført; krukkeri, forstillelse; kort forestilling; del af et skuespil eller opera; lov eller formel beslutning truffet af en lovgiver eller anden myndighed

English-Danish Online Dictionaries

Download this dictionary
act
handling, virke på, gøre


| act in English | act in French | act in Italian | act in Spanish | act in Dutch | act in Portuguese | act in German | act in Russian | act in Japanese | act in Greek | act in Korean | act in Turkish | act in Hebrew | act in Arabic | act in Thai | act in Polish | act in Czech | act in Lithuanian | act in Catalan | act in Croatian | act in Serbian | act in Albanian | act in Urdu | act in Bulgarian | act in Finnish | act in Norwegian | act in Romanian | act in Swedish | act in Farsi | act in Macedonian | act in Afrikaans | act in Latin | act in Hindi | act in Indonesian | act in Vietnamese | act in Pashto | act in Malay | act in Filipino