Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

action

English - Albanian

Download this dictionary
action
veprim

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
action
['ækshën] n 1. veprim; funksionim; bring/ call (sth) into action vë në veprim (diçka); put/ set (sth) in action vë në veprim (diçka); put (sth) out of action nxjerr (diçka) jashtë veprimit, e ndal
2. usht. luftim; break off the action ndërpres luftimet
3. drejt. padi; bring an action against sb ngre padi kundër dikujt
4. teat., kin. veprim, aksion
5. tek. mekanizëm


| action in English | action in French | action in Italian | action in Spanish | action in Dutch | action in Portuguese | action in German | action in Russian | action in Japanese | action in Greek | action in Korean | action in Turkish | action in Hebrew | action in Arabic | action in Thai | action in Polish | action in Czech | action in Catalan | action in Croatian | action in Serbian | action in Urdu | action in Bulgarian | action in Danish | action in Finnish | action in Norwegian | action in Romanian | action in Swedish | action in Farsi | action in Macedonian | action in Afrikaans | action in Latin | action in Armenian | action in Hindi | action in Indonesian | action in Vietnamese | action in Pashto | action in Malay | action in Filipino