Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acute abdomen

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
בטן חריפה

בטן חריפהאנגלית: acute abdomen) הינו מונח הבא לתאר כאב בטן חריף, אשר מחייב אבחנה וטיפול מהירים, כאשר בחלק מן המקרים מדובר במצבים מסכני חיים המערבים התערבות כירורגית. באופן כללי, צריך להבדיל בין מצבים מסכני חיים, לבין מצבים המאפשרים בירור ממושך- יש מקרים בהם פעולה כירורגית דחופה תציל את החולה, ויש מצבים בהם היא מיותרת ואף מזיקה.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

Eng2Heb.com

Download this dictionary
acute abdomen
(ש) בטן חדה, בטן אקוטית (רפואה)


| acute abdomen in English | acute abdomen in Spanish | acute abdomen in Dutch | acute abdomen in Portuguese | acute abdomen in German | acute abdomen in Japanese | acute abdomen in Turkish | acute abdomen in Arabic | acute abdomen in Polish | acute abdomen in Croatian | acute abdomen in Urdu | acute abdomen in Farsi