Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

adaptim

Albanian - English

Download this dictionary
adaptim
adoption

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
adaptim
adattamento

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
adaptation
[ædæp'teishën] n. përshtatje, adaptim; the adaptation (of a novel) for the stage përshtatje (e një romani) për skenë, dramatizim.| adaptim in Albanian